Kôlnička

Konferencia Kôlnička je súborom workshopov, ktoré sú určené pre študentov vysokých škôl technických zameraní. Našim zámerom pri organizovaní tejto konferencie je prehĺbiť praktické znalosti študentov v odbore, ktorý študujú, ale taktiež poskytnúť možnosť zdokonaliť sa aj v soft-skillových oblastiach. Jednotlivé workshopy sú vedené odborníkmi z praxe na danú problematiku.

Kôlnička má za sebou 11 úspešných opakovaní s vynikajúcimi ohlasmi, či už od študentov alebo od firiem, ktoré študentov vzdelávali.

Kôlnička 2024

Kôlnička, projekt organizácií IAESTE a YNET, opäť ožíva a pripravili sme si spoločne s firmou Ciklum workshop s názvom „ChatterBox Academy“.

Vytvoríme si jednoduchú chat aplikáciu, s tým, že backend bude pripravený a na workshope sa budeme plne venovať frontend-u. Na development použijeme cloud-ové development rozhranie CodeSandbox.

Bezplatný registračný formulár:
https://commotion.page/view/243tTeMRBcfbgPtWNyPG