Kôlnička

Konferencia Kôlnička je súborom workshopov, ktoré sú určené pre študentov vysokých škôl technických zameraní. Našim zámerom pri organizovaní tejto konferencie je prehĺbiť praktické znalosti študentov v odbore, ktorý študujú, ale taktiež poskytnúť možnosť zdokonaliť sa aj v soft-skillových oblastiach. Jednotlivé workshopy sú vedené odborníkmi z praxe na danú problematiku.

Kôlnička má za sebou 11 úspešných opakovaní s vynikajúcimi ohlasmi, či už od študentov alebo od firiem, ktoré študentov vzdelávali.