Kôlnička Jar 2022 Online

Trénovanie a nasadzovanie ML modelov v službe Azure ML Studio 10.3.2022 od 15:00 do 21:00Slovenské Elektrárne Úvod do trénovania a nasadzovania ML modelov prostredníctvom služby Azure ML Studio Popis Workshopu:Vytvorenie ML Azure workspaceTvorba Jupiter NotebookuTrénovanie modelu lokálneTrénovanie modelu v Azure MLDeployment modelu na REST API endpointeTestovanie endpointu z viacerých prostredí Pre spustenie projektu a prácu počas workshopu sú potrebné nasledujúce veci:– Visual Studio Code– Konto… Pokračovať v čítaní Kôlnička Jar 2022 Online

Publikované
Kategorizované ako Kôlnička